/ by /   / 0 comments

Coffé

Coffé heter egentligen Cuffestown Billy, men kallas för Coffé. Han är en D-ponny och valack och kommer från Irland. Coffé är ny på ridskolan och håller på att utbildas av personal för att senare förhoppningsvis kunna gå i ridskoleverksamheten.
1 2 3 4 5 30